Love quotes in marathi

जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे, तुमच्यासाठी काय पण नसावे, तू तिथे मी असावे.

हळुवार भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे, आणि जेथे अतूट प्रेम आहे, तेथे नक्कीच तू आहेस.

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर, मी कधीही तोडणार नाही, तु ये अथवा नको येऊ

केवळ शब्दानेच नव्हे तर नजरेने समजणारे. असे असावे प्रेम

शब्दांत नाही सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना? अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना? Love you dear

तू रोज माझ्या समोरुन जातेस, पण हिम्मत होत नाही बोलण्याची, मनात तू आहेस खरी पण भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची

Love quotes