Spouse meaning in Marathi / spouse मराठी मिनिंग

What is spouse in marathi / spouse meaning

Spouse या शब्दाचा अर्थ काय आहे, spouse मिनिंग मराठी मध्ये काय आहे, बद्दल आपण माहिती बघुयात.

Spouse meaning in Marathi

Spouse meaning in Marathi

Spouse – जोडीदार , सोबती , पती व पत्नी , श्रीमती, सोबत असलेला, जीवन साथी.

अशी या शब्दाचे अर्थ होतात, आपण बघितले what is spouse in marathi meaning आता पण त्याबद्दल काही एक्झाम्पल बघुयात.

Ex.

1. She is his spouse – ती त्याची जोडीदार आहे.

२. He is my spouse – तो माझा जोडीदार आहे.

3. I love my spouse since I married her – मी माझ्या जोडीदाराशी लग्न केल्यापासून प्रेम करतो.

4. I love my spouse – मी माझ्या जोडीदारावर प्रेम करतो.

Spouse meaning marathi .

Spouse –

• जवळील व्यक्ती

• धर्म पत्नी किंवा पती

• सोबती

• जीवन साथी

• साझेदार

• चुडीदार

असे spouse या शब्दाचे अर्थ होतात.

मी तुम्हाला सांगितले की spouse meaning in Marathi काय आहे,

Leave a Comment