Designation meaning in Marathi | destination मराठी अर्थ

Designation meaning in Marathi : designation या शब्दाचे अनेक अर्थ होतात, या शब्दाचा एक महत्त्वपूर्ण अर्थ म्हणजे “पदनाम” किंवा सुद्धा, आपण आता designation म्हणजे काय याबद्दल अजून काही अर्थ बघूया.

Designation meaning in Marathi | designation मराठी अर्थ

Designation Meaning

Designation – 

पदनाम
हुद्दा
अधिकार
निर्देशांक
योजने

 

Designation म्हणजेच आपण त्याला म्हणू शकतो की एक होता एक अधिकार, त्यालाच आपण डिस्टिग्नेशन असे म्हणतो.

Designation meaning Marathi : एखाद्याला उद्देशून किंवा त्याच्याबद्दल माहिती सांगणारा व त्याची ओळख पटवून देणारा एखादा शब्द:

Designation example in Marathi

त्याचा अधिकृत हुद्दा कोणता ?

Antonyms of designation

बडतर्फी होणे, अकलपट्टी

Synonyms of designation

पद, हुद्दा

Translation of designation : पदनाम से भाषांतर

What is designation main example :

नियुक्त केलेले काहीतरी म्हणजेच एक विशिष्ट नाव किंवा,
एखादे कार्यालय किंवा पद

What is designation of a person?
एखाद्याला दिले जाणारे नाव किंवा शीर्षक आहे, हे पदनाम वर्णन आहे.

What is designation in job?
सोप्या शब्दात आपण असं सांगू शकतो की रिझ्युम मध्ये पद्म म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दिलेले नोकरीचे शीर्षक असे म्हणता येत आहे.

Synonyms of designation | डिस्टिगनेशन समानार्थी शब्द

Naming
Election
Choice
Identifying
Degree
Ordination
destination
Nomination
Selection
Protemproe
Office
Prefix
Expression
Clause

डिस्टिग्नेशन विरुद्धार्थी शब्द Denomination | antonyms of designation.

Overthrow
Dismissal
Expulsion
Eviction
Dethronement
Disapproval
Rejection
Deposition
Ejection
Discharge
Removal

Read more : pcod full form in marathi 

Examples of designction in Marathi / डिस्टिग्नेशन चे काही उदाहरण

His official designation is financial controller
त्याचे अधिकृत पद फायनल कंट्रोलर आहे.

His official district nation is systems manager
त्याचे अधिकृत पद सिस्टीम मॅनेजर आहे.

The model designation is truly a topic for mind readers
मॉडेल पदनाम हा खरोखर मनाच्या वाचकांसाठी एक विषय आहे.

This has been no serious conflict about the designation of particular uses.
विशिष्ट उपयोगाच्या पदनामाबद्दल हे कोणत्याही गंभीर विरोधाभास नाही.

The no word Heritage district nation has no statuary authority in Britain.
ब्रिटनमध्ये कोणताही जागतिक वारसा बदनामला वैधानिक अधिकार नाही.

Leave a Comment