VPN full form in marathi| VPN काय आहे

VPN Meaning in marathi / VPN म्हणजे काय. VPN full form in marathi याबद्दल मी तुम्हाला काही माहिती सांगणार आहे, मित्रांनो VPN हे नाव तुम्ही कदाचित ऐकलंच असेल, पण VPN full form किंवा vpn long form हे कदाचित तुम्हाला माहित नसेल त्यामुळे तुम्ही हा लेख पूर्णपणे वाचा म्हणजे तुम्हाला नक्की संपूर्ण माहिती मिळेल. VPN full … Read more

VDO full form in marathi -व्हि.डी.ओ फुल फॉर्म

VDO full form in marathi

VDO full form l VDO long form  VDO full form in marathi | VDO म्हणजे काय, त्याबद्दल आपण आज माहिती जाणून घेणार आहोत, VDO long form marathi आपण मराठी मध्ये जाऊन घेऊन, त्यासाठी तुम्ही हा लेख पूर्ण वाचा. VDO full form in marathi VDO full form – Village development officer असा त्याचा अर्थ होतो, मी … Read more

Bhms full form form in marathi / BHMS काय आहे

Bhms full form in marathi

Bhms meaning in Marathi / bhms म्हणजे काय मित्रांनो BHMS हाय का शिक्षण क्षेत्रातील undergraduate कोर्स आहे , आणि नंतर डिग्री पूर्ण केल्यानंतर homeopathy  doctor बनता येते. मित्रांनो आपण bhms full form in marathi बद्दल काही माहिती जाणून घेणार आहोत. म्हणजेच की त्याचा bhms full form काय होतो आणि bhms म्हणजे नक्की काय आहे त्याबद्दल … Read more

OMR full form in marathi /omr बद्दल माहिती

Omr full form in marathi

Omr meaning in Marathi / opr काय आहे त्याबद्दल माहिती. मित्रांनो आज आपण जाणून घेऊयात की OMR. म्हणजे काय, omr चे पूर्ण रूप काय आहे, म्हणजेच omr full form in marathi किंवा omr long form काय आहे त्याबद्दल आपण मराठीमध्ये माहिती जाणून घेऊयात. ओ एम आर sheet बद्दल तुम्ही ऐकले असेल , कारण बरेच exam … Read more

Opd full form in marathi | OPD काय आहे

Opd full form in marathi

OPD meaning in Marathi | Opd काय आहे , त्याबद्दल माहिती. मित्रांनो तुम्ही OPD हा शब्द नक्कीच ऐकला असेल, पण OPD full form in marathi काय आहे हे तुम्हाला माहित नसेल, त्याबद्दल मी तुम्हाला आज माहिती सांगणार आहे, OPD ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो ते आपण जाणून घेऊया. Opd full form in marathi / OPD … Read more

Cng full form in marathi – सी.एन.जी फुल फॉर्म

Cng full form in marathi

Cng meaning  Marathi / cng काय आहे. मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत की CNG full form in Marathi आहे आणि त्याचा मराठी मध्ये काय फुल फॉर्म होतो हे आपण जाणून घेऊया. मित्रांनो तुम्ही cng बद्दल ऐकलं असेल. Cng full form in marathi  / cng म्हणजे काय CNG full form – compress natural gas असा … Read more

PCS full form in marathi / pcs म्हणजे काय

Pcs information in Marathi / PCS बद्दल मराठी माहिती. मित्रांनो मी आज तुम्हाला PCS बद्दल काही माहिती सांगणार आहे, म्हणजेच त्यामध्ये pcs full form in marathi याबद्दल हे काय माहिती असेल,  pcs meaning in Marathi त्याबद्दल मी तुम्हाला काही माहिती सांगेल तर आपण PCS full form बद्दल काही माहिती जाणून घेऊयात. PCS full form in … Read more

Rip Full form in marathi / rip फुल फॉर्म

Rip full form in marathi

Rip meaning in Marathi / RIP म्हणजे काय मित्रांनो तुम्ही rip हे नाव ऐकलं असेल, त्याचा अर्थ काय होतो म्हणजेच rip full form in marathi याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत, आणि rip meaning in Marathi याबद्दलही आपण माहिती जाणून घेऊयात. rip full form in Marathi / what is rip rip – rest in peace मराठी … Read more

Departure meaning in Marathi / departure मराठी मिनिंग

Departure meaning in Marathi

Departure meaning काय आहे. आज आपण जाणून घेऊयात की departure meaning in Marathi याबद्दल जाणून घेऊया, मित्रांनो departure म्हणजे काय आहे, what is departure याबद्दल आपण जाणून घेऊया. Departure meaning in Marathi Departure :-.     प्रस्थान रवानगी विचलन देहत्याग प्रयान विगम मृत्यू अपसरण झुकाव हे सर्व अर्थ departure या शब्दाचे होतात, मित्रांनो तुम्हाला departure Marathi … Read more

CRPF फुल फॉर्म / CRPF full form in Marathi

crpf full form in marathi

CRPF full form / सी आर पी एफ फुल फॉर्म मराठी आज आपण CRPF full form in Marathi बद्दल माहिती जाणून घेऊयात, मित्रांनो तुम्ही crpf हे नाव ऐकलं असेल किंवा नसेल, तरी मी तुम्हाला crpf meaning in Marathi बद्दलही काही माहिती सांगतो. सर्वात अगोदर आपण जाणून घेऊयात की crpf full form काय आहे. Crpf full … Read more

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial